ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
click link webconference ของ สสจ.อุทัยธานี
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

Data analysis R1-R9 ภาพรวมจังหวัดแยกราย CUP
สรุปและประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างicon

โดยวิธีประกวดราคา ตกลงราคา สอบราคา ขายทอดตลาดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


More...
dot
การเฝ้าระวังการป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อนicon


More...
dot
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน จังหวัดอุทัยธานี
More...
dot
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
More...

dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา9 ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
More...
dot
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขใน รพ.สต


More...
งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


More...

เรื่องแจ้งให้ทราบ / ดำเนินการ (อ่านทั้งหมดclickตรงนี้)


รวมภาพกิจกรรมงานสาธารณสุข สสจ.อุทัยธานี รายปี

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

More...

สาร สา'สุขicon

สาร สา'สุขอุทัยธานี รายเดือน


More...
รายชื่อเด็กนักเรียนicon

sealant ราย cup
More...

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

More...
bullet ปฏิทินการปฏิบัติงานของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletแนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
bulletใบปลิวเรื่อง ไข้เลือดออก
bulletประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
bulletมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคในภาวะภัยแล้ง
bulletประกาศ กรมควบคุมโรคเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ปี 2555
bulletแจ้งเตือนเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษจากสบู่ดำ
bulletประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน ปี 2556
bulletประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ปี 2556
dot
รายงานการประชุม กวป.
dot
bulletรายงานการประชุม กวป.
dot
ข้อมูลสาธารณสุข
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletเว็บงานข้อมูลข่าวสาร
bulletเว็บงานระบาดวิทยา
bulletน้ำท่วมอุทัยธานี
bulletการดำเนินงาน "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี"
dot
ระบบฐานข้อมูล
dot
bulletระบบงานสารบรรณ 'สาสุข
bulletหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
bulletระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข(provis)
bulletเว็บระบบดูแลโรคซึมเศร้า(depression)
bulletระบบคลังข้อมูลสุขภาพ(data center)
bulletฐานข้อมูลระบาดวิทยา(data center)
bulletศูนย์ข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม (hdc)
bulletระบบติดตามกำกับข้อมูล(WM)
bulletระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค(pdn2013)
bulletระบบจัดส่งและเชื่อมโยงฐานข้อมูล(pdn)
bulletระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ncd)
bulletตัวชี้วัดการดำเนินงานสาธารณสุข (Beta)
bulletระบบรายงานตัวชี้วัด(KPI)
bulletระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล OP/PP
dot
คุ้มครองผู้บริโภค
dot
bulletกองการประกอบโรคศิลปะ
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
bulletกฏหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาสูบ
bulletการขอ อย. ผลิตภัณฑ์อาหาร
bulletขั้นตอนขอรับรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
bulletศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
dot
คอมพิวเตอร์
dot
bulletหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐปี 2548
bulletแนวทางและขั้นตอนการอนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ สสจ./รพท./รพช.
bulletเกณฑ์การจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ สสอ./สอ.
bulletเกณฑ์ราคามาตราฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปี2555
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดอุทัยธานี
bulletหมออนามัย
bulletสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช)
bulletจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา
dot
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
dot
bulletสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
bulletสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุุทัยธานี
bulletสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
Medical Hub Thailand
bulletแนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกเองกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327 e-mail : uthaihealth@hotmail.com
E-Mail :Webmaster

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สายด่วนรัฐบาล1111